calendar - תוצאות חיפוש

יומן משימות ואירועים / פגישות / תורים

צפייה בפגישות ואירועים / תורים שנקבעו ומשימות לביצוע, בהתאמה אישית על גבי יומן. להלן עיקרי האפשרויות: סינון האירועים המוצגים ביומן לפי תאריכים ושדות מותאמים אישית. הגדרת "סוכנים" שיראו רק את האירועים והמשימות שבאחריותם לביצוע. הגדרת "מנהלים" שיכולים לסנן...

כיצד להציג ביומן של מערכת קאלה יומן/ים של גוגל קלנדר?

שים לב!! המדריךהזה עוזר לך להציג את היומן של גוגל בלבד! ולא מסנכרן אותו לשום כיוון